VİZYON & MİSYON

Misyon

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanların mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup geliştirecek çalışmalar yapmak, sağlık ve sosyal politikalara yön verecek faaliyetlerde bulunmak, ülke insanının daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşamasına katkı sağlamak, Türkiye ve dünyada haksızlığa uğramış ve yardım bekleyen dezavantajlı kişi ve kesimlere yardım etmek.

Vizyon

Türkiye’deki kamu görevlilieri sendikaları içerisinde en fazla üyeye sahip, sağlık ve sosyal politikar konusunda temel belirleyici, dünyadaki sendikal faaliyetlerde lider konumunda sivil toplum kuruluşu olmak.

Temel değerler:

Sosyal adalet temelinde hak taleplerine yönelen,

Çalışma ahlakını temel prensip olarak ele alan,

Mazlum ve mağdurun korunmasına odaklanan,

İnsanı yaşatma idealinin devletin varlığı için temel bir gereklilik olduğunu düşünen,

Örgütüne ve toplumuna karşı sorumluluk bilincinde olan,

Kibirden uzak,

Empati duygusu yüksek

Bir anlayışla yapılması gerekliliğini ifade edebiliriz. Bu değerler sendikacılığı çerçevesinde temel değerlerimiz ise şunlardır:

Eylemsellik

Değişime Açıklık

Çözüm Odaklılık

Demokratik Katılım

Şeffaf Yönetim

Bilimsellik